Grunddata
CVR-nr:
53385613
P-nr:
1023692453
Fagsystemnøgle:
6ef9c57d-d13c-420d-95f3-369a953ba549
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Prinsessens Kvarter 6
7000 Fredericia
Matrikel:
6c - Tårup By, Taulov
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§8-tilsyn opstartstilsyn Fysisk tilsyn 13-11-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 07-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 02-12-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 07-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 07-09-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til modtagelse og håndtering af jern- og metalskrot mv. til Uniscrap A/S, Prinsessens Kvarter 6, Fredericia 28-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis