H.K. Olie A/S
Grunddata
CVR-nr:
24257738
Fagsystemnøgle:
df85f53e-9bda-42ac-9183-62a0d53a3a35
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
4ø - Jelling By, Jelling
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
H.K. OLIE A/S
Adresse:
Telefon:
75687300
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 19-10-2016 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 08-12-2017 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 19-11-2020 Vis
Tilsyn - Prioriteret - digitalt Fysisk tilsyn 16-02-2021 Vis
Kampagne IMT - 2022 Fysisk tilsyn 05-12-2022 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 05-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 05-12-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 05-03-2023 Efterkommet Vis
Påbud vilkårsændr (IKKE §41b-påbud) 18-07-2023 Efterkommet Vis