Hededanmark A/S
Grunddata
CVR-nr:
27623549
Fagsystemnøgle:
1397d41e-d333-42d0-b4a6-7188a000246a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Dallerupvej 16
8781 Stenderup
Matrikel:
2a - Dallerup By, Tyrsted
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEDEDANMARK A/S
Adresse:
Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon:
87281000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 04-07-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 19-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 20-02-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af oplag af sojamelasse 23-02-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis