Tommy Vejrgang Christensen
Grunddata
CVR-nr:
26650798
CHR-nr:
97554
Fagsystemnøgle:
af96836d-f462-440c-b679-6f8a8ab5f7ad
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kraghedevej 163
9382 Tylstrup
Matrikel:
9a - Kraghedens vestlige Del, Ø. Brønderslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Landbrug v/Tommy Vejrgang Christensen
Adresse:
Kraghedevej 163
9382 Tylstrup
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 11-01-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 21-01-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-08-2022 Vis
Relaterettilsyn Fysisk tilsyn 25-10-2022 Vis
§9 tilsyn i forbindelse med udkast til miljøtilladelse Fysisk tilsyn 11-01-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 11-01-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 11-01-2018 Efterkommet Vis
Etablering af dykket indløb i gyllebeholder 18-08-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse til griseproduktion 06-02-2023 Husdyrtilladelse Meddelt Vis