Døstrupvej 159 - Per Hougård
Grunddata
CVR-nr:
28601018
CHR-nr:
33474
Fagsystemnøgle:
1233639a-d5a3-497e-b854-0b2e95cea52a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Døstrupvej 159
9500 Hobro
Matrikel:
14k - Døstrup By, Døstrup
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Gårdejer Per Hougaard
Adresse:
Døstrupvej 159
9500 Hobro
Telefon:
40758546
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 02-02-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Hobro – Døstrupvej 159 – Udvidelse af husdyrbrug – Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse. 15-01-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 19-tilladelse til udsprinkling af restvand 20-02-2017 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om skift i dyretype - Døstrupvej 159, 9500 Hobro 29-03-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse, § 16a - Udvidelse af husdyrbrug, Døstrupvej 159, 9500 Hobro 07-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis