Dan Gødning A/S
Grunddata
CVR-nr:
13495173
P-nr:
1000574684
Fagsystemnøgle:
92e4ed59-e00d-4c82-8a72-428d428a2e1a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Møllebugtvej 11
7000 Fredericia
Matrikel:
391oa - Fredericia Stadsjorder
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
201500
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-11-2017 Vis
§8-tilsyn opstartstilsyn Fysisk tilsyn 06-10-2020 Vis
Kampagne - ADS Fysisk tilsyn 17-12-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 17-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 17-12-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse af 16. december 2014 (Møllebugtvej 7-11) i forbindelse med etablering af tankanlæg til flydende gødning på Møllebugtvej 7 for Dan Gødning A/S 17-04-2020 Revurdering Meddelt Vis