Grunddata
CVR-nr:
36433779
P-nr:
1024506580
Fagsystemnøgle:
a054cb6a-8920-4813-a780-ee08a0a726c9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Erhvervsparken 59
8500 Grenaa
Matrikel:
8br - Bredstrup, Grenaa Jorder
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467100
Myndighed
Miljømyndighed:
Norddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 13-09-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-04-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 14-09-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 14-09-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 14-09-2016 Meddelt Vis