Grunddata
CVR-nr:
34891230
Fagsystemnøgle:
cdbd64e5-5b88-46c0-a8a4-8f37e815e0f3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fraugde-Kærby-Vej 72
5220 Odense SØ
Matrikel:
3r - Fraugde-Kærby By, Fraugde
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MOTH HOLDING ApS
Adresse:
Kertemindevejen 33
5290 Marslev
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
683210
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 08-02-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status