Danish Crown A/S
Grunddata
CVR-nr:
26121264
P-nr:
1028614205
Fagsystemnøgle:
efde36a0-7b07-418f-bef4-dbf582a1ba05
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1do - St. Grundet Hgd., Hornstrup
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
BAT-konklusioner:
Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk (Food, Drink and Milk Industries, FDM)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 20-11-2018 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 04-11-2021 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 15-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 23-11-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 21-09-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse fra 1986 18-11-1986 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tulip miljøgodkendelse 1986 18-11-1986 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ændret driftstider 23-03-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-vvmpligt 23-03-2020 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til kødforædling og drift af kedelcentral 19-06-2019 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til kødforædling 19-06-2019 Revurdering Meddelt Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 19-02-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
VVM screeningsafgørelse 19-02-2018 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Afgørelse vedr. basistilstandsrapport 09-05-2016 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 27-06-2006 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afledningstilladelse 30-05-2006 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 10-06-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ikke vvm-pligt 11-06-2020 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Revision af miljøgodkendelse med udvidet driftstider 11-12-2020 Revurdering Meddelt Vis
Ikke krav om miljøvurdering ved combibrændere 19-04-2023 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse - brændselsskift og opstilling af olietank 27-06-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis