Danish Crown Foods A/S
Grunddata
CVR-nr:
14003606
P-nr:
1002950285
Fagsystemnøgle:
efde36a0-7b07-418f-bef4-dbf582a1ba05
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tulipvej 10
7100 Vejle
Matrikel:
1do - St. Grundet Hgd., Hornstrup
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 20-11-2018 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-06-2006 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afledningstilladelse 30-05-2006 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse vedr. basistilstandsrapport 09-05-2016 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
VVM screeningsafgørelse 19-02-2018 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 19-02-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til kødforædling og drift af kedelcentral 19-06-2019 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om ændret driftstider 23-03-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om ikke-vvmpligt 23-03-2020 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 10-06-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ikke vvm-pligt 11-06-2020 VVM-Afgørelse Meddelt Vis