Svenstrup Gods
Grunddata
CVR-nr:
40964770
CHR-nr:
100425
Fagsystemnøgle:
32900000007523
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
7 - Vigersted By, Vigersted
Kommune:
Ringsted Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Telefon:
57526062
Email:
svenstrup@svenstrup.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
HG § 1 stk 1 - Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 DE (IED grænsen) og som har været omfattet af regelmæssige tilsyn inden 1. august 2017Omfattet af regelmæssige tilsyn Øvrige husdyrbrug større end 3 DE, omfattet af lokaliseringsgodkendelser. Forudsat at disse var omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017. Øvrige husdyrbrug, der ikke har en godkendelse/tilladelse med et dyrehold indenfor intervallet 3 < DE ≤ 75 DE og som har været omfattet af regelmæssige tilsyn inden 1. august 2017 Pelsdyrfarme som ikke har en godkendelse, men har været omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017, med en produktion i intervallet 25 < DE ≤ 250 DEOmfattet af brugerbetaling Pelsdyrfarme, som ikke har en tilladelse, men har været omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017, med en produktion i intervallet 3 < DE ≤ 25 DE Alle omfattet af brugerbetaling
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringsted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
24-11-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 24-11-2017 Vis
Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 11-09-2019 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 07-08-2020 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 23-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
15-11-2016 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 15-11-2016 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 31-08-2021 Husdyrgodkendelse Påklaget Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 09-02-2023 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis