Brian Martin Sørensen
Grunddata
CVR-nr:
17926101
CHR-nr:
34080
Fagsystemnøgle:
369c5d11-8cbb-41be-b324-ec5eccdc56b2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
V Thorupvej 19
9330 Dronninglund
Matrikel:
34a - Over Dorf Fjerding, Dronninglund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
SVINEAVL V/BRIAN MARTIN SØRENSEN
Adresse:
V Thorupvej 19
9330 Dronninglund
Telefon:
98857118
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
bilag 1, punkt 6.6, nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller det gamle listepunkt I 101 a jf. § 33 kap 5 godkendelse til mere end 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer.(kategori 1a)  
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-12-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 25-06-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-05-2021 Vis
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 10-05-2022 Vis
Kampagne Fysisk tilsyn 03-11-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse - lovliggørelse af dyreholdet 08-07-2021 Meddelt Vis
Påbud om reparation af beholder fra 1995 28-03-2022 Efterkommet Vis
Påbud om reparation af gyllebeholder fra 1985 28-03-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse, kap. 5, til udvidelse og drift af svinebrug på V Thorupvej 19, 9330 Dronninglund 24-10-2006 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering 16-03-2021 Revurdering Meddelt Vis
Anmeldelse kapitel 6-11, 31-05-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis