Novozymes Bagsværd
Grunddata
CVR-nr:
10007127
P-nr:
1007675646
Fagsystemnøgle:
26246dc7-8d36-4e67-84db-97e2bbc261a8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Krogshøjvej 36
2880 Bagsværd
Matrikel:
2im - Bagsværd
Kommune:
Gladsaxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
D 210 a). Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter (herunder enzymer til vaskemiddelindustrien), hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
201400
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-05-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-04-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-11-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-11-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 14-07-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-11-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til etablering af mellemoplag af farligt affald fra virksomhedens afdelinger i Danmark 09-02-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af vilkårsændringer for emissioner 06-05-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - mellemoplag af affald 04-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering og miljøgodkendelse vedr. Bygning L8 01-07-2020 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til at mellemoplagre råvarer til brug i andre afdelinger i Bygning 8L 10-02-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis