Hemvej 21 - Allan Jensen
Grunddata
CVR-nr:
19979083
CHR-nr:
27625
Fagsystemnøgle:
c690a2e0-9302-4f2b-950a-18b3cf218e20
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hemvej 21
9550 Mariager
Matrikel:
9a - Hem By, Hem
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
DAN CHRISTENSEN
Adresse:
Skrejrupvej 35
8410 Rønde
Telefon:
86379353
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Øvrige tilsyn Fysisk tilsyn 23-11-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-10-2019 Vis
Klagetilsyn Fysisk tilsyn 18-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 18-06-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 18-06-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
anmeldelse af 175 kvm dybstrøelsesstald 20-03-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøtilladelse, § 16b - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug, Hemvej 21, 9550 Mariager 04-12-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis