Carl Christian Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
10572606
P-nr:
1000098827
CHR-nr:
108852
Fagsystemnøgle:
2806ed31-d5c5-4a86-86aa-79bf3c93e550
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nejsigvej 31
9362 Gandrup
Matrikel:
21a - Den nordøstlige Del, Ø. Hassing
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 24-07-2018 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 25-04-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-07-2018 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Forannoncering af anføgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Nejsigvej 31, 9362 Gandrup 13-07-2018
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, Nejsigvej 31, 9362 Gandrup 15-10-2018 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis