Støjvold ved Motorring 4
Grunddata
CVR-nr:
66137112
Fagsystemnøgle:
03e84a90-5216-4e68-9f2c-d852e7b68354
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Snubbekorsvej 1
2620 Albertslund
Matrikel:
1h - Herstedvester By, Herstedvester
Kommune:
Albertslund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ALBERTSLUND KOMMUNE
Adresse:
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund
Telefon:
43686868
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-10-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 25-10-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status