Peter Svanholm Rosenbeck m.fl.
Grunddata
CVR-nr:
35292020
Fagsystemnøgle:
f9abdea0-c9ea-4ca3-8b2f-bfcc59bc35b9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bolleskovvej 7
9330 Dronninglund
Matrikel:
8d - Bolle Fjerding, Dronninglund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Rosenbeck Frilandskød
Adresse:
Bolleskovvej 7
9330 Dronninglund
Telefon:
98843472
Email:
peter@frilandskoed.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-08-2021 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 05-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-02-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse - etablering af afløb i dybstrøelsesstalde 03-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16b miljøgodkendelse til produktionsareal på Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund 11-04-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøtilladelse til blandet dyrehold 09-08-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis