RIBE BIOGAS A/S
Grunddata
CVR-nr:
12519184
P-nr:
1000399692
Fagsystemnøgle:
fbfccd9b-530f-4725-a38e-91d054c8f6c3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Koldingvej 19
6760 Ribe
Matrikel:
309b - Nørremarken, Ribe Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Mellemstort fyringsanlæg har en nominel indfyret termisk effekt større end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW, uanset brændselstypen.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-06-2016 Vis
Basistilsyn 2016 - Ribe Biogas A/S, Koldingvej 19, 6760 Ribe Fysisk tilsyn 30-06-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om miljøgodkendelse af reaktortank R7 ved Ribe Biogas A/S, Koldingvej 19, Ribe 01-03-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Ansøgning om miljøgodkendelse af 3,2 MW naturgasfyretkedel og 2 gasrensertanke 29-04-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Ansøgning om miljøgodkendelse af mængdeudvidelse 03-07-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af gasopgraderingsanlæg og 2100 kW kedel 04-07-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af udvidelse af biogasanlæg på matr. nr. 35 Kærbøl By, Farup 30-04-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af en reaktortank og ændring af gaslager 07-06-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 29-01-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis