Afbrænding af dybstrøelse v/Blue Horse
Grunddata
CVR-nr:
15504749
P-nr:
1000934831
Fagsystemnøgle:
840ae326-0b56-4fc7-a2d9-e1567d2b223c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
3a - Lihmskov By, Nørup
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
14300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 16-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status