Biogaskedelanlæg på Aalborg Renseanlæg Øst
Grunddata
CVR-nr:
32651798
P-nr:
1016056258
Fagsystemnøgle:
ac4ffd96-a4d6-492c-bec6-b976986c01bb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørdalsvej 200
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
2g - Uttrup, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 08-11-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status