Miljøplads på Køge Havn
Grunddata
CVR-nr:
25925165
P-nr:
1003286680
Fagsystemnøgle:
d495de65-3e14-4129-8d8b-d3bb3766d76a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordhavnsvej 40
4600 Køge
Matrikel:
283l - Køge Bygrunde
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
522210
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 28-06-2017 Vis
Kampagnetilsyn 1 Fysisk tilsyn 28-06-2017 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 30-06-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn 12-06-2014 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis