Søren Havgaard Christensen
Grunddata
CVR-nr:
35061460
CHR-nr:
72565
Fagsystemnøgle:
62e1137d-8450-4321-8672-c8a72c12c2d9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Flyvbjergvej 100
9740 Jerslev J.
Matrikel:
2a - Ø. Mellerup Mølle, Jerslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Søren Havgaard Christensen
Adresse:
Serritslevvej 494
9740 Jerslev J
Email:
s_havgaard@hotmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 07-06-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 25-05-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 26-09-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 17-02-2020 Vis
Kampagnetilsyn 1 Fysisk tilsyn 24-02-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-10-2021 Vis
Øvrige tilsyn Fysisk tilsyn 02-11-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 07-06-2017 Efterkommet Vis
Påbud 18-02-2020 Efterkommet Vis
Påbud 18-02-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-02-2020 Efterkommet Vis
Påbud - uhygiejniske forhold omkring opbevaring af døde grise 06-10-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse - fjernelse af foderrester 06-10-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse - manglende flydelag 06-10-2021 Efterkommet Vis
Påbud om fast overdækning af gyllebeholdere 10-11-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16 a miljøgodkendelse til produktionsareal på Flyvbjergvej 100, 9740 Jerslev J 28-06-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis