Renseanlæg Øst - Slamtørringsanlæg
Grunddata
CVR-nr:
32651798
P-nr:
1016056258
Fagsystemnøgle:
901c090d-54bb-4886-9136-f71bf378b685
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørdalsvej 200
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
2g - Uttrup, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 13-11-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
2020 Sporbarhed af genanv. affald, vars Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status