Deponiselskabet Bobøl I/S
Grunddata
CVR-nr:
26963486
P-nr:
1009648778
Fagsystemnøgle:
442b3b1c-2f5d-4064-8693-a8e5ef6959b0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bobølmarkvej 8
6683 Føvling
Matrikel:
20b - Bobøl By, Føvling
Kommune:
Vejen Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 31-10-2016 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 13-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-03-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-05-2015 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-03-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-10-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-10-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 25-01-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 12-08-2020 Efterkommet Vis