Dyrlæge Hans Karkov , Bjergvej 9, Dronninglund
Grunddata
CVR-nr:
33039972
CHR-nr:
65323
Fagsystemnøgle:
33f9a647-0b2d-402a-92c2-1232c32e0b9a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bjergvej 9
9330 Dronninglund
Matrikel:
66a - Ørsø Fjerding, Dronninglund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Dyrlæge Hans Karkov
Adresse:
Ørsøvej 41
9330 Dronninglund
Telefon:
98841015
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 23-02-2022 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 19-04-2022 Vis
Øvrige tilsyn - drøftelse af udkast til miljøtilladelse Fysisk tilsyn 18-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse - dyrehold etableret uden de fornødne tilladelser 23-02-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse til kvæg, heste og får på Bjergvej 9 07-11-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis