Peter Baungaard Sørensen
Grunddata
CVR-nr:
33674627
CHR-nr:
20592
Fagsystemnøgle:
e80a4667-45ef-4130-95c3-5c7c14383ac1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
2a - Oustrup By, Egtved
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Peter Baungaard Sørensen
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 31-01-2019 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 02-03-2022 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 12-01-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 17-01-2023 Meddelt Vis