Nordic Sugar A/S Nykøbing
Grunddata
CVR-nr:
29781834
P-nr:
1003073438
Fagsystemnøgle:
8dc9812a-c115-41ba-bbc1-0edfd318030e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Østerbrogade 2
4800 Nykøbing F
Matrikel:
648a - Nykøbing F. Bygrunde
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.ii.2. Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks: Sukkerfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
108100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsynrapport til Nordic Sugar A/S Nykøbing Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-11-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-02-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-11-2018 Vis
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan Fysisk tilsyn 07-11-2018 Vis
Tilsyn, godkendelse og revurdering Fysisk tilsyn 09-11-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 18-12-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-01-2021 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 13-03-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-09-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-09-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-03-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-10-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 08-02-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-03-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-03-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-03-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-03-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-03-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 11-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 03-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 08-10-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 11-06-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 09-03-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af et luftrensningsanlæg 10-11-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 28-10-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-07-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 19-12-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 17-12-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 27-02-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 13-05-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 14-06-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 25-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Nordic Sugar A/S Nykøbing - Ikke-teknisk resumé 18-03-2020 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Fristforlængelse af forsøg med afprøvning af svovlholdige hjælpestoffer 08-10-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MIljøgodkendelse - Anvendelse af Micronæringsstoffer i anaerob vandrenseanlæg 06-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til anvendelse af ammoniumbisulfit og svovlsyre 17-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 21-09-2017 Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Nordic Sugar, Nykøbing Kedel 107,5 MW Vis