Rishøj Stadion - Kunstgræsplæne
Grunddata
Fagsystemnøgle:
02c64727-e7d9-4715-a6ca-aed9120dbe15
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lyngvej 12
4600 Køge
Matrikel:
9k - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 12-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-06-2018 Vis
Adminstrativt tilsyn Fysisk tilsyn 14-04-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status