Tilsyn Fredericia Pistolskytteklub
Grunddata
CVR-nr:
34523703
Fagsystemnøgle:
46186522-50fb-4a0b-a80e-235df984cd89
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Palmskovvej 31
7000 Fredericia
Matrikel:
2p - Tolstrup By, Herslev
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Fredericia Pistolklub
Adresse:
Godthåbsvej 27
7000 Fredericia
Email:
karsten.moberg@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
J 203. Udendørs skydebaner. (* jf. bilag 4, punkt 30)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 09-11-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status