Oplag af affaldsprodukter (Dukkerupvej 14)
Grunddata
CVR-nr:
27623549
Fagsystemnøgle:
ba0ede4c-e07a-4085-9273-bb9097d26897
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
2a - Dukkerup By, Torkilstrup
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEDEDANMARK A/S
Adresse:
Telefon:
87281000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Udkast til miljøgodkendelse til oplag af affaldsprodukter på Dukkerupvej 14, 4850 Stubbekøbig 31-08-2020
Ansøgning om miljøgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til oplag af affaldsprodukter 21-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøvurdering - ikke VVM-pligt 21-09-2020 VVM-Afgørelse Meddelt Vis