Nyttiggørelse af ikke-farligt affald
Grunddata
CVR-nr:
42922749
Fagsystemnøgle:
821a8ba2-4dd0-417b-be89-02bd271eec67
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Boulevarden 15
7100 Vejle
Matrikel:
277c - Engene, Vejle Jorder
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Havnen 5
8700 Horsens
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 08-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Dispensation til bygge- og anlægsarbejder 28-10-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke-farligt affald 31-10-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis