H.J. Hansen Hadsund A/S
Grunddata
CVR-nr:
24336212
P-nr:
1021346248
Fagsystemnøgle:
27ae5577-0bd1-4705-bded-38117d4d3dad
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hobrovej 103
9560 Hadsund
Matrikel:
34f - Vive By, Vive
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.iv) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-10-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-07-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 08-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 08-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 08-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-06-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-02-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-02-2018 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 05-03-2012 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revudering af miljøgodkendelse 16-12-2015 Revurdering Påklaget Vis