Grunddata
CVR-nr:
11423418
P-nr:
1026800540
Fagsystemnøgle:
82225824-f135-4c93-b189-e7d4b6ebb409
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hobrovej 1C, 1
9632 Møldrup
Matrikel:
4ak - Møldrup By, Roum
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
BAT-konklusioner:
Slagterier og animalske biprodukter  (Slaughterhouses and Animals By-products Industries, SA)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101190
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 31-08-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-04-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 21-09-2021 Efterkommet Vis