Bjørn Lyngholm Christensen
Grunddata
CVR-nr:
35325468
P-nr:
1001422156
CHR-nr:
44972
Fagsystemnøgle:
ef51721e-25be-4755-b1c8-1dbde54f357a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gørdingvej 87
6690 Gørding
Matrikel:
2a - Jernvedlund By, Jernved
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Aktivt tilsyn §9, overtrædelse Administrativt tilsyn 25-07-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-04-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 26-06-2018 Vis
Aktivt tilsyn §9, overtrædelse Administrativt tilsyn 15-11-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-03-2019 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Administrativt tilsyn 16-04-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 31-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 08-11-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til anvendelse af slagger i forbindelse med etablering af plansilo og vendeplads 29-06-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Frafald af krav om revurdering 14-05-2018 Revurdering Meddelt Vis
Anmeldelse, bortfald af vilkår om skrabeanlæg 19-03-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om at opsamlingsplads til malkestald kan etableres på gørdingvej 87, 6690 Gørding 11-04-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis