INTER TERMINALS SGOT ApS
Grunddata
CVR-nr:
33757905
P-nr:
1026638492
Fagsystemnøgle:
9208f21b-b20d-4105-a715-da81c837a5a8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Holtengårdsvej 25
4230 Skælskør
Matrikel:
9a - Holten By, Magleby
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
521000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-05-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-08-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 18-05-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 14-09-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-09-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 15-11-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 07-11-2019 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Tilsyn, miljøuheld Fysisk tilsyn 05-03-2021 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-06-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miæjøgodkendelse 26-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Anvendelse af tank C20 til spildevand 02-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 12-07-2019 Vis