Vestermarken 6 - Kresten Vestergaard
Grunddata
CVR-nr:
37548391
CHR-nr:
99615
Fagsystemnøgle:
58603736-8ae4-48c2-9d78-ee57316a2d9d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestermarken 6
9500 Hobro
Matrikel:
8c - Nr. Onsild By, Nr. Onsild
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Grønlund A/S
Adresse:
Vestermarken 12
9500 Hobro
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status