Frede Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
13289476
P-nr:
1000536562
CHR-nr:
72025
Fagsystemnøgle:
7f28b71f-7f9d-4ae3-971d-a18be677aa51
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Brogade 12
9370 Hals
Matrikel:
11l - Hou By, Hals
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
682030
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 06-03-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 06-03-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 06-03-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 06-03-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 06-03-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 06-03-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om afslag til ansøgning om udvidelse af minkfarmen Gerå Engvej 63, 9340 Asaa 19-07-2018 Meddelelse om afslag Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16b miljøtilladelse til minkproduktionen på Gerå Engvej 63, Gerå, 9340 Asaa 08-10-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis