Ninette Graugaard
Grunddata
Fagsystemnøgle:
66a50a6c-b2e8-408d-a4c3-74337be0107b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Truelstrupvej 15
4850 Stubbekøbing
Matrikel:
3a - Truelstrup By, Falkerslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-11-2018 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 06-05-2021 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 28-05-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-09-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 24-10-2023 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 29-02-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 31-05-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b tilladelse til udvidelse af hestehold 25-02-2019 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis