Eirik Knutson Vinsand
Grunddata
CVR-nr:
12919190
CHR-nr:
12872
Fagsystemnøgle:
32300000000212
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
3a - Lerchenborg Hgd., Årby
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
EIRIK VINSAND
Adresse:
Telefon:
59515973
Email:
vinsand@mineslund.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
03-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 25-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Andet miljøforhold 02-07-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 15-09-2006 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis