VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV)
Grunddata
CVR-nr:
69330428
P-nr:
1017651257
Fagsystemnøgle:
cf5331fc-8857-4fd0-b1e8-a56babecbaf8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Værftsvej 2
4600 Køge
Matrikel:
283i - Køge Bygrunde
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
BAT-konklusioner:
Store fyringsanlæg (Large Combustion Plants, LCP)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
353000
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-08-2016 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 23-01-2017 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 06-02-2017 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 26-10-2017 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2017 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 01-09-2017 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 22-09-2017 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 24-11-2017 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 09-04-2018 Vis
Tilsyn - klage(luft) Fysisk tilsyn 16-04-2018 Vis
Tilsyn - klage(støj) Fysisk tilsyn 02-03-2018 Vis
Tilsyn - klage(luft) Fysisk tilsyn 18-04-2018 Vis
Tilsyn i forb. med godkendelse Fysisk tilsyn 18-05-2018 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 05-09-2018 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 27-09-2018 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 20-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 Fysisk tilsyn 01-09-2017 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 08-04-2019 Vis
Tilsyn - klage(luft) Fysisk tilsyn 11-04-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 13-06-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 22-08-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 03-09-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 23-09-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 31-01-2020 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 02-03-2020 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 29-05-2020 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 11-06-2020 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 18-09-2020 Vis
Tilsyn - på baggrund af klage mv. Fysisk tilsyn 22-04-2022 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Administrativt tilsyn 25-04-2022 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 09-05-2022 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 07-12-2022 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 23-01-2023 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 27-04-2023 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 15-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til Miljøgodkendelse - Nye luftvilkår for Køge Kraftvarmeværk 12-11-2015 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering af miljøgodkendelse 08-07-2008 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Tilladelse til udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til havet øst for kommende dækmole ved Køge Marina 24-10-2008 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Fritagelse for krav om, at fuelolietanken på Køge Kraftvarmeværk skal være hævet over underlaget 02-12-2009 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse af ny emissionsgrænseværdi for støv (kedel 7 og kedel 8) 25-01-2012 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Spildevandstilladelse - VEKS - Køge Kraftvarmeværk 17-04-2015 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport 14-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse: Røggaskondensering på Køge Kaftvarmeværk 31-10-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til spildevandstilladelse: Røggaskondensering på Køge Kaftvarmeværk 31-10-2019 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse (revurdering) af VEKS - Køge Kraftvarmeværk 11-03-2021 Revurdering Meddelt Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Kedel 8 Køge Kraftvarmeværk LCP Anden 56 MW Vis
VEKS Køge Kraftvarmeværk PRTR Kedel 56 MW Vis