Skælskør Haveaffaldsplads
Grunddata
CVR-nr:
65278316
P-nr:
1020985298
Fagsystemnøgle:
df4d481f-d3f1-4cd4-87ad-3835b5a2d197
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivej 55
4230 Skælskør
Matrikel:
4f - Smidstrup By, Eggeslevmagle
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 02-10-2017 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 23-04-2020 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 24-05-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse 19-03-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse 30-10-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis