Ålholm Gods, Enghavevej 31
Grunddata
CVR-nr:
19889890
CHR-nr:
16120
Fagsystemnøgle:
a9c42743-9356-466b-8558-c57f08c09ccc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Enghavevej 31
4892 Kettinge
Matrikel:
34a - Frejlev By, Kettinge
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Ålholm Parkvej 4
4880 Nysted
Telefon:
54871200
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-07-2022 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Udkast til § 16 b miljøtilladelse i høring 25-03-2021
Ansøgning om husdyrtilladelse
Sagen er i høring
Vis
Nabohøring 09-03-2022
Ansøgning om husdyrtilladelse
Sagen er i høring
Vis
Udkast til § 16 b miljøtilladelse i høring 14-11-2022
Ansøgning om husdyrtilladelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b tilladelse til fasanopdræt på Enghavevej 31, 4892 Kettinge 09-04-2021 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
§ 16 b, stk. 2 miljøtilladelse 31-03-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Justering af miljøtilladelse 12-04-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøtilladelse, Enghavevej 31, 4892 Kettinge § 16 b, stk. 2 30-11-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis