Grunddata
CVR-nr:
23145928
Fagsystemnøgle:
f6e65c96-03ee-439d-a5ea-68a2fbe5e72e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Østhavnsvej 955
8000 Århus C
Matrikel:
2209a - Århus Bygrunde
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
AARHUS HAVN
Adresse:
Vandvejen 7
8000 Aarhus C
Telefon:
86133266
Email:
port@portofaarhus.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-04-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status