Morten Ditlev Mejlvang
Grunddata
CVR-nr:
28245513
Fagsystemnøgle:
56708612-7182-4e86-bbab-0db66e6c6cb6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Berberisvej 20
9700 Brønderslev
Matrikel:
33a - Serritslev By, Serritslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Morten Mejlvang
Adresse:
Berberisvej 20
9700 Brønderslev
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 15-05-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 29-05-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 29-05-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse - etablering af afløb i dybstrøelsesstalde 20-08-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg 2 til § 12 miljøgodkendelse til kvægproduktion på Berberisvej 20, 9700 Brønderslev 17-01-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§12 miljøgodkendelse til kvægproduktion I/S Mejlvang beliggende Berberisvej 20, Serritslev, 9700 Brønderslev 18-11-2008 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg 1 til §12 godkendelse til kvægproduktion I/S Mejlvang beliggende Berberisvej 20, Serritslev, 9700 Brønderslev 29-11-2011 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§16 a miljøgodkendelse til Berberisvej 20, 9700 Brønderslev 06-05-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg 1 til §16a miljøgodkendelse til produktionsareal til kvæg på Berberisvej 20, 9700 Brønderslev 08-06-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis