Grunddata
CVR-nr:
39640295
P-nr:
1023698575
CHR-nr:
33394
Fagsystemnøgle:
80ce3cb6-a149-449e-a099-5084d6c05262
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Flintdalevej 8
9240 Nibe
Matrikel:
1a - Simested Gde., Vokslev
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 28-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 05-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 02-03-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 23-07-2020 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Forannoncering af ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven 14-05-2020
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendels af husdyrbruget på Flintdalevej 8, 9240 Nibe. 02-12-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse efter husdyrlovens §12 stk. 2 af Simestedgård, Flintdalevej 8, 9240 Nibe 22-12-2009 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12, Flintdalevej 8, 9240 Nibe. 19-07-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedr. etablering af kornsilo på Flintdalevej 8, 9240 Nibe 12-06-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Husdyrgodkendelse § 16a, Flintdalevej 8, 9240 Nibe 20-07-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis