Grunddata
CVR-nr:
28658842
P-nr:
1012400523
Fagsystemnøgle:
c0f60b92-a481-42f2-bc1a-5102b33dbde3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Dammenvej 139
9800 Hjørring
Matrikel:
2a - Dammen, Vrejlev
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-12-2016 Vis
tilsyn Fysisk tilsyn 21-10-2014 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 06-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-11-2019 Vis
Kampagne 2019 Biogas Fysisk tilsyn 28-11-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 18-06-2020 Vis
Tilsyn med pladser til biomasse Fysisk tilsyn 25-06-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Tilsyn med pladser til biomasse Fysisk tilsyn 02-12-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 17-08-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 21-06-2021 Vis
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 05-09-2023 Vis
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 04-06-2024 Vis
Kampagne 2018 Virk Fysisk tilsyn 05-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-12-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-12-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 28-07-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-12-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse vægge i plansilo mod øst er ikke tætte. 05-09-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse tætning af revner på plansilo mod vest 05-09-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse tætning af revner på plansilo mod vest. Hele væggen skal tætninges på ny. 05-09-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse - reperation af indvendige fuger på plansilo mod vest 12-06-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse - rep. af 2 udvendlige fuger 12-06-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse - 2 meters randzone i plansilo mod øst 12-06-2024 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
miljøgodkendelse 28-11-2012 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelse 29-11-2019 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
VVM-tilladelse 29-11-2019 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 30-09-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
VVM-screeningsafgørelse 30-09-2019 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
MCP-anlæg
Navn Type Termisk effekt
Jenbacher JMS 420 GSB.L Anden motor 3,5 MW Vis