FKS Slamson A/S
Grunddata
CVR-nr:
12510675
P-nr:
1020061878
Fagsystemnøgle:
7f7d58e7-71c1-4722-b8d4-9b9d04b06122
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Prins Georgs Kvarter 2A
7000 Fredericia
Matrikel:
2ho - Erritsø By, Erritsø
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Biaktiviteter:
K 204. Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 03-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 03-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 03-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 03-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 12-02-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 01-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 03-09-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til modtagelse af affald fra olie- og benzindudskilleranlæg mv., FKSSlamson A/S 07-02-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis