Vestforbrændings slaggedepot, Vestskoven
Grunddata
CVR-nr:
10866111
Fagsystemnøgle:
520e6f36-ead5-4b09-b762-21e456e71486
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ejby Mosevej 219
2620 Albertslund
Matrikel:
7ai - Ejby By, Glostrup
Kommune:
Glostrup Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
I/S VESTFORBRÆNDING
Adresse:
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Telefon:
44857000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-06-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-07-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 09-11-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 09-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status