Aktivitetshuset i Borup- terapibassin
Grunddata
P-nr:
1016894210
Fagsystemnøgle:
e04030f5-79bf-4b1c-9f15-c4f9cbd97165
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Møllevej 11C
4140 Borup
Matrikel:
4kg - Borup By, Borup
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
881020
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 25-04-2017 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 19-03-2018 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-04-2019 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-11-2021 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 06-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status