Støjvold ved Kalundborgvej 57, 4593 Eskebjerg
Grunddata
CVR-nr:
37273368
P-nr:
1020947566
Fagsystemnøgle:
E002B533-8367-5435-AE9C-391E14ED7319
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
6g - Bregninge By, Bregninge
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
431200
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
08-10-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status