Affaldscenter Udholm
Grunddata
CVR-nr:
29189439
P-nr:
1003381509
Fagsystemnøgle:
65976379-cf44-4c9a-9f34-1e3bf8bb33c8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Pitagervej 2
9490 Pandrup
Matrikel:
1aga - Lundergård Hgd., Jetsmark
Kommune:
Jammerbugt Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 23-07-2014 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 23-06-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-03-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-08-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-11-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 16-07-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-07-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status